Pārklājumu veidi

Lai nodrošinātu iepiedshēmu labu lodējamību izmanto dažādus pārklājumu veidus:

HAL (no angļu varda Hot Air Leveling – izlīdzināšana ar karstu gaisu) izmanto bez svina  kausējumu.

SN 100C (lead free) vai arī alvas svina kausējumu Sn63Pb3(ПОС63). Šie parklājumi nodrošina labu lodējamību pat pie ilgas iespiedshemu uzglabāšanas. Šos klājumus var izmant gan lodējot ar “vilni”, gan  manuāli. Klājuma biezums ~10mkm. Ja nepieciešam montēt mikroshēmas ar augstu integrācijas pakāpi un kontaktlaukumam jābūt plakanam un gludam, tad HAL alvošanas metode nenodrošina šīs prasības. Kā arī  HAL metodi nevar pielietot kristālu montāžai uz iespiedshēmas. SN100C alvošanas temperatūra 275oC. Klājums pilnīgi nodrošina RoHS prasības. Klājumu uznesot  augstā temperatūrā, stingras prasības jāizvirza iespiedshēmas bāzes materiālam un elektroniskajiem komponentiem. Šis klājums ir dārgāks salīdzinot ar Sn63Pb klājumu.

Sn 63Pb  klājuma uznešanas temperatūra 245oC. Šī kausējuma sastāva ietilpst svins, kas ir kaitīgs metāls un Eiropas Savienības teritorijā, to nedrīkst izmantot. ES Direktīva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Direktives).

Imersijas alva - ķīmisks klājums, kas atbilst RoHS prasībām un nodrošina ļoti gludu iespiedshēmu laukumu pārklājumu. Imersijas alva nenodrošina tik labu lodējamību, kā izmantotā HAL metode. Uzglabāšanas laiks 1gads ievērojot tehnoloģiju.

Galvaniskais Ni  - klājuma biezums 2,5-7 mkm. Elektrolīta sastāvā ir spīduma piedevu komplekss un citas vielas, kas paaugstina klājuma cietību, un nodrošina ilgstošu ekspluotāciju.

Galvaniskais Ni-Au - niķeļa klājuma biezums 2,5-5 mkm, tas kalpo kā starpslānis un novērš zelta difūziju kaparā. Zelta klājuma biezums 0,1-0,8 mkm. Parklājums ir spožš, ciets un tā sastāvā ir kobalts.