Tehnoloģiskās normas

Pieļaujamie lielumi

 

VIS

DIS

 

Rekomend.

min 

Rekomend.

min 

Vadītāja min platums un atstarpe starp strāvu vadošiem elementiem, mm

0,2

0,15

0,15

0,1

Min attālums starp IS kontūru un

strāvu vadošiem elementiem, mm

0,5

0,3

0,5

0,3

Min urbja diametrs, mm

0,5

0,3

0,3

0,2

Attiecība starp urbuma diametru un

 IS materiāla biezumu

-

1 : 5

Min maliņa, mm (D laukuma - D urbuma/2)

0,3

0,2

0,2

0,15

Min atstarpe starp kontaktlaukumu  un

lodmasku, mm

0,1

0,05

0,1

0,05

Min lodpastas uznešanai izmantotais                       

trafareta laukums, mm

0,2

0,1

0,2

0,1

Atļautais marķējums, mm

-

0,1

-

0,1

Min marķēšanai izmantoto burtu un ciparu

augstums, mm

1,0

0,7

1,0

0,7

Urbju diametri:

    0,2 - 3,1 (solis 0,1 mm); 3,3; 3,4; 3,5; 3,7; 3,8; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,5; 4,6; 4,7; 5,0; 5,2; 5,5; 6,1; 6,5 

    * Jāņem vēra,ka pēc metalizācijas un alvošanas urbuma diametrs samazinās par 0,1mm.

   Veicot pasūtījumu,tas ir jāņem vērā, ja to nedarīs tad urbums pēc metalizācijas būs mazāks. To var kompensēt palielinot urbuma diametru un šo informāciju jau ietver, atverot pasūtījumu.

   DIS, ja uzdevums nav atrunāts citadi, urbumi,kuriem kontaktlaukum maliņa ir 0,25mm un vairāk, tiks metalizēti un, lai poligonos urbums būtu metalizēts,nepieciešams, lai shēmas otrā pusē šim urbumam arī būtu poligons vai laukums.

   Urbumos,kas atrodas atsevišķi (bez trasējuma un poligoniem)un kuriem kontaktlaukuma diametrs ir tikpat liels kā urbumam,vai arī vispār nav kontaktlaukuma,nebūs metalizācijas.

   Lai nebūtu pārpratumu, darbu uzsākot, jāzina, kuriem urbumiem nav nepieciešama metalizācija.

   Pirms sūtīt iespiedshēmas failu, izstrādātājam ir jāparbauda vai iespiedshēma atbilst ražosanas tehnolģskām normām. IS izstrādātājs savā AUTOCAD ietvert DRC (Desing Rules Check) parametrus un pārbauda projektu.

   Pretējā gadījumā,ja pie mums atklājās novirzes no “Tehnoloģiskajām normām”, projekts tiks jums atgriezts pārstrādei, vai arī mēs tās izlabosim,kas sadārdzinās pasūtījuma izmaksas un pagarinās izpildes laiku.

   Ir vēlams, iespiedshēmas parametrus urbumu diametrus,atstarpi starp vadītājiem, palielināt un tikai nepieciešamības gadijumos izmantot min tehnoloģiskās normas.

   Merķējuma līnijas nedrīkst būt uz lodējamajiem kontaktlaukumiem,tās ir pieļaujamas uz pārejas urbumiem,kuri ir aizklāti ar masku.

   Ja uz IS ir virsmas montāžas elementi, tad uz sagataves izvieto fiducials punktus, darbam ar  montāžas automātiem.